Laimīgām attiecībām - par seksualitāti

Laimīgām attiecībām - par seksualitāti

"Viss ir atkarīgs no visa; visas lietas ir savstarpēji saistītas, nekas nav nošķirts. Ja varētu mainīties cilvēki, viss varētu mainīties". (G.Girdžijevs)

Pjērs Dako- pieredzējis psihologs un psihoanalītiķis, sarakstījis grāmatu "Psiholoģijas brīnumainās uzvaras".

Pašreizējā līdzsvaru zaudējušā pasaulē jāatrod stiprs atjaunošanās pamats.Visapkārt...slimības pārvērtušās par dzīvesveidu: pārgurums, depresija, pārmērīga rosība, nepilnvērtības izjūta, aiztures, agresivitāte, sarūgtinājuma pilna konkurence, naidīgums, bailes, pārākuma meklēšana par katru cenu...Cilvēku kontakti pārtrūkst. Pūlis un masa aizstāj saprātīgu indivīdu. Atslābināšanās, lai atpūstos, tiek uzskatīta par slinkumu. Izzūd pašsavaldīšanās. Miers un rāmums kļūst par ziņkāres objektiem. Cildena rīcība, kurai vajadzētu būt normālai, tiek uzskatīta par kaut ko ārkārtēju....Sagrozīts daudz kas cilvēkam būtisks: audzināšana, sociālais klimats, reliģijas, cilvēciskās vērtības, ...seksualitāte.

Seksualitātes, seksuālo kaislību un seksuālās apetītes problēma reizēm ir ļoti sarežģīta. Nepavisam nav pārspīlēts, ka seksualitāte ir psihes mērs. Seksuālās problēmas nekad nerodas, ja pastāv īsta mīlestība. Tās nerodas arī līdzsvarotam un saskanīgam cilvēkam. Vai tas nozīmētu, ka mīlestība izzudīs?

Seksualitātes traucējumus vienmēr izraisa personības traucējumi. Dzimumnespēja vai novirze vienmēr ir vispārējas iekšējas novirzes simptoms. Ko lielākā daļa cilvēku meklē seksualitātē vai vismaz tajā, ko viņi šajā vārdā sauc? Miljoniem sieviešu un vīriešu smok, ieslēgti savos iekšējos paradumos. Viņu skaistuma radīšanas spējas ir aizmigušas. Ko tad šie cilvēki mēģina darīt? Pirmām kārtām - bēgt paši no sevis.Viņi mēģina meklēt mirklīgu laimi, "spēcīgus pārdzīvojumus" utt. Un viņi gluži dabiski vēršas pie seksualitātes. Visā šajā rīcībā, protams, nav nekādas mīlestības, ir tikai vēlēšanās aizmirst pašam sevi. Viņiem dzimumsakari ir tas pats, kas citiem narkotiskas vielas vai alkohols.

Taču seksualitāte ir joma, kas vairāk nekā jebkura cita prasa atbrīvošanos no bailēm un atraisīšanos no sevis. Tā prasa visu psiholoģisko "pelējumu" notīrīšanu. Daudziem mīlestība ir dziļas emocijas vai kādas vēlmes piepildījums. Tas ir tāpat, it kā cilvēks uzskatītu sevi par "reliģiozu" tādēļ vien, ka ērģeļmūzika viņā rada dziļu pārdzīvojumu. Tādā gadījumā mēs esam tālu no reliģiozitātes, tāpat kā no mīlestības. Mīlestība ir zināšanas un izpratnes akts. Tā ļauj uztvert pašu otra cilvēka būtību. Šī mīlestība fiziski izpaužas dzimumdzīvē, kas sasniedz pilnīgu saplūsmi, spēku atjaunošanos un svētlaimi....

Sievietes seksualitāte

Sievietes seksualitāte ir daudz vispārējāka un latentāka (slēptāka) nekā vīrieša seksualitāte. Tā pamostas gausi, vismaz lielākajā daļā gadījumu. Pasaka par Ērkšķrozīti un pasaku princi joprojām ir patiesa, lai ko par to domā. Jo kas tiek konstatēts? Ka miljoniem precētu sieviešu, kurām ir pat vairāki bērni, nekad nav izjutušas ne mazāko seksuālo baudu un apmierinājumu! Nedrīkst aizmirst, ka seksualitāte, šī vārda viscildenākajā nozīmē, ir liela daļa sievietes personības. Bieži mēdz jautāt: vai sieviete ir vairāk vai mazāk seksuāla nekā vīrietis? Atbilde: viņa nav nedz vairāk, nedz mazāk seksuāla.

Viņa gluži vienkārši ir citāda.

Sievietei seksualitāte vienmēr ir saistīta ar emocionalitāti. Daudziem vīriešiem "seksualitāte" paliek "virspusē", viņiem tā saistīta galvenokārt ar dzimumorgāniem. Ar sievieti ir pavisam citādi! Liela daļa sievietes dzīves ir atkarīga no apmierinātas seksualitātes. Vēl viena būtiska atšķirība: vispārējai seksualitātei sievietes uztverē ir ļoti liela nozīme, bet pats dzimumakts viņai ir daudz mazāk svarīgs. Viņa daudz augstāk vērtē sagatavošanos un glāstus nekā pašu aktu. Un tā ir daudzu pāru nelaime....- ja vīrietis to nav sapratis (ja nu vienīgi viņu glābj vajadzīgā tehnika). Normālai sievietei patīk gudri dozētas emocijas, viņa izbauda uzmanību, izpratni, palutināšanu...Vai viņas pašas to nesaka? Bet viņām riebjas strauji uzbrukumi un fiziskais akts bez sagatavošanās (atskaitot anormālus gadījumus). Kas sievietē paliek pēc brutāliem un īsiem aktiem? Nekas, varbūt vienīgi riebums un vienaldzība, kas var pārvērsties par vispārēju frigiditāti.

Ir jāatzīst, ka daudzi vīrieši šajā ziņā ir neticami neveikli vai bezjēdzīgi egoistiski. Un, ja arī dažām sievietēm patīk nedaudz agresivitātes, arī tā ir rūpīgi jādozē! Sievietes vienmēr liek lietā nekļūdīgu radaru - savu intuīciju. Vai tad viņām nav nojausma par seksualitāti, pirms viņas to piedzīvojušas praksē? Tāpēc viņām seksuālajā jomā vajadzīga perfekcija, nevis aptuvenība. Viņā tā ir "viss vai nekas". Vīriešiem tas jāzin un jāliek lietā...

(Nākamajā rakstā - par vīrieša seksualitāti.)

Informācijas avots: Pjērs Dako "Psiholoģijas brīnumainās uzvaras"
Foto: Sintija Vikmane

Es jau sekoju jūsu jaunumiem www.fb.com/BeautyHealthMag!