Tibetas medicīna par veselību un ilgu mūžu

Tibetas medicīna par veselību un ilgu mūžu

Mieru un veselību visiem!
Mieru un laimi visiem!

Kas tā ir par brīnumdarītāju medicīnu, kura, tāpat kā sena gudrība, sludina, ka nav neizārstējamu slimību, bet ir neizārstējami cilvēki, kura apgalvo, ka var atrast līdzekli pret jebkuru slimību?


Tibetas medicīna, kas radās mūsu ēras VII gadsimtā, apvienoja seno civilizāciju zināšanas un visu labāko no Austrumu medicīnas.
Ar ko šī medicīna atšķiras no no modernās medicīnas? Tibetas medicīnā nav tāda jēdziena "slimība", jo par slimu tiek uzskatīts viss organisms, ko aplūko kā vienotu veselumu. Ja palīdzību lūdzošā cilvēka organisms atrodas patoloģiskā stāvoklī, tibetiešu dziednieks cenšas vispirms tajā atjaunot līdzsvaru, normalizēt iekšējo homjeostāzi, atjaunot nervu sistēmas potenciālu. "Izpēti slimību tā, it kā ietu pa tīģera pēdām, " šādu prasību izvirza viens no Tibetas medicīnas postulātiem. Lai noteiktu diagnozi, tiek filigrāni analizēti un sintezēti visi konstatētie slimības simptomi, ņemot vērā arī iedzimtību un vides ietekmi.Otrs Tibeta medicīnas princips paredz ņemt vērā saikni Kosmoss - daba - cilvēks.Tibetas dziednieki uzskata, ka organismam, lai tas normāli funkciuonētu, ir nepieciešama specifiskā dzīvības enerģija - ci.Šī enerģija tiek izstrādāta no kosmiskās un zemes dzīvības komponentiem elpošanas un ēšanas procesu rezultātā. Tieši tas apstāklis, ka mūsdienu cilvēki nespēj iegūt ci no gaisa (kosmosa), dabas (meži, kalni), ēdiena un ūdens, ir viņu slimību cēlonis, Ārstēšanai saskaņā ar senajiem noteikumiem ir jābūt pilnīgi nekaitīgai. Tibetas medicīnas arsenālā ir vairāk nekā tūkstoš ārstniecības augu, 114 minerālu, 150 dzīvnieku izcelsmes izejvielu veidu. Seno Tibetas mediķu vārdi - "Daba ir radījusi cilvēkam apkārtējo augu valsti, tāpēc tajā ir visi līdzekļi slimību ārstēšanai".


Ikviena cilvēka dzīvei vajag būt, un, galvenais, tā var būt ilga un laimīga, bet tātad - arī veselīga. Pie šāda secinājuma cilvēki nonāca jau tālā senatnē. Mēs esam zaudējuši seno civilizāciju gudrības un šo patiesību apgūstam ar lielām grūtībām, lai gan zinātne apgalvo, ka cilvēka kā bioloģiskas sugas mūža ilgums ir ne mazāks par 150 gadiem.....

Turpmāk vēl....

Izmantotā literatūra: V. Vostokovs "Tibetas lamas baušļi"
Foto: Sintija Vikmane

Es jau sekoju jūsu jaunumiem www.fb.com/BeautyHealthMag!